ביטוח לעובדים זרים - השוואת מחירים אונליין


מחשבון השוואה ביטוח לעובדים זרים 

 

הזנת נתונים:

הראל ביטוח נסיעות לחול
ש"ח
ש"ח

להמשך רכישה ע"י נציג טלפוני


השוואת פוליסה ביטוח לעובדים זרים

 
שם הפוליסה Safe Stay Plusמנו מדיק TOP
נותן השירות

קופ"ח כללית   2700*       ביקור רופא 6101*

קופ"ח לאומית  507* ביקור רופא 9101*

תמצית הכיסויים​/​גבול האחריות  
הוצאות רפואיות בעת אשפוז​​כיסוי מלא​כיסוי מלא
​הוצאות רפואיות בעת אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי​עד 60 ימי אשפוז​עד 60 ימי אשפוז
​הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז – לרבות רופא משפחה, רופא מומחה, בדיקות אבחון, שירותי הדמיה ותרופותכיסוי מלא​כיסוי מלא​
​חדר מיון – בכפוף לקריטריונים הקבועים בצו​כיסוי מלא​כיסוי מלא
פיצוי חד פעמי מיוחד לעובד בעל רישיון בענף הסיעודי שנמצא בלתי כשיר לבצע את עבודתו מסיבות רפואיות בכפוף לתנאים המפורטים80,000 ₪ ​80,000 ₪ ​
​הטסה רפואית – ליווי של צוות וציוד רפואי, כמתחייב ממצבו הרפואי של המבוטח במידה ואינו כשיר לעבודה​כיסוי מלא​כיסוי מלא
​הרחבות (ללא תוספת תשלום) 
​טיפול חירום בשינייםכיסוי מלא​עזרה ראשונה בלבד ועד לסכום של 800 ₪ בשנה
​הוצאות העברת גופה​כיסוי מלאעד 15,000 ₪ 
​תאונות אישיות – מוות מתאונה / נכות​ 50,000 ₪  50,000 ₪ 
מוות שלא מתאונה  4000$
​טיסת חירום לבן משפחה קרוב והוצאות שהייה בישראל עד 10 ימים​6,000 ₪ הוצאות מלווים – כיסוי הוצאות טיסה ושהייה (עד 5 ימים) של מלווה אחד למבוטח. לקטין יכוסו שני מלווים עד לתקרה של $100 ליום למלווה, ועד $150 ליום לשני מלווים.
160 ₪ ליום למלון
​כרטיס טיסה חזרה לארץ המוצא במקרה של אובדן כושר עבודה​8,000 ₪​כיסוי מלא

ההשוואה הנ"ל הינה עיקרי הכיסויים – ט.ל.ח התנאים הקובעים הינם אלו המופיעים בפוליסה מטעם חברת הביטוח

 
מעסיק של עובד זר מחויב לרכוש לעובדו, על חשבונו, ביטוח בריאות פרטי
 
המעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח
 
פוליסת הביטוח לעובדים זרים תקפה לשנה בלבד, ויש לחדש את פוליסת הביטוח לשנה נוספת 3 חודשים לפני מועד סיומה
 
מעסיק שלא ירכוש לעובד זר המועסק על ידו את סל שירותי הביטוח הקבוע בחוק, עובר עבירה פלילית, וצפוי לקנסות כבדים ולעונשי מאסר על פי החוק
 
התשלום הינו בגין פוליסה שנתית – במידה והעובד סיים לעבוד – יבוצע החזר של החלק היחסי למשלם , עד 10 תשלומים
 
איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

× מעוניין בהצעה בוואטאפ ?