0
(0)

 

קרן פנסיה או ביטוח מנהלים? באיזה מוצר כדאי לחסוך?

כתבה מאת נדב טסלר/פורסם באתר "פנסיוני" 3.2019

שאלת מליון השקלים היא קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. באיזה מן המוצרים הפנסיונים כדאי לחסוך כדי לקבל קצבת זקנה גבוהה יותר.

אני נתקל בפורומים לא פעם בשאלות של חוסכים שמתלבטים האם זה הזמן לוותר על המקדם המובטח בביטוח המנהלים ולהצטרף לקרן פנסיה. אנסה להציג כאן, עבורכם, מספר נקודות להשוואה בין קרן הפנסיה לביטוח המנהלים שיקלו עליכם, אני מקווה, להגיע לבחירה הנכונה.

מחקרים מראים כי עובד שהגיע היום לגיל שלושים, חייב לחסוך לפחות מליון שקלים כדי להבטיח לעצמו פנסיה של חמשת אלפים שקלים בחודש. לכן, הבחירות שלנו היום כעובדים, שכירים או עצמאים, יקבעו כיצד תראה הפנסיה שלנו בעתיד.
במאמר זה, נציג את הנקודות העיקריות להשוואה בין שני המוצרים הפנסיונים המובילים כיום בשוק- ביטוח מנהלים וקרן פנסיה. במטרה שתצליחו להגיע לבחירה מושכלת באיזה מן המוצרים לבחור.

כיצד בוחרים קרן פנסיה או ביטוח מנהלים

ישנם מספר קריטריונים לפיהם ניתן להשוות בין קרנות פנסיה לביטוחי מנהלים וכל אחד מהם יכל למלא מאמר שלם, בחרנו להציג כאן את ארבעת הקריטריונים החשובים ביותר:

  • סוג החוזה. אישי או קבוצתי

  • מקדם הפרישה

  • דמי הניהול

  • כיסוי ביטוחי

סוג החוזה: תקנון מול פוליסה אישית

קרן פנסיה מנוהלת מתוקף תקנון שמנוסח על ידי הנהלת הגוף המנהל וכפוף לאישור משרד האוצר, אמנם התקנון משתנה מתקופה לתקופה אך חשוב לזכור כי כל אישור שכזה מחייב את אישור המפקח על הביטוח במשרד האוצר.

התקנונים משתנים בהתאם לשינוים בחוק או בהתאם לתחרות בין קרנות הפנסיה השונות. לדוג' בשנת 2007 ובשנת 2013 עם עדכון מקדמי תוחלת החיים בקרנות הפנסיה הוזלו בצורה משמעותית תעריפי עלויות הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה.
שיפורים אחרים שהוכנסו בתקנון קרן פנסיה לטובת המבוטחים היו פתיחת מסלולי השקעה, הוספת מסלולי ביטוח ואפשרויות שונות חדשות. מכיוון והתקנון הוא זהה כלפי כל המבוטחים בקרן, מבוטח שיבקש לעבור לקרן פנסיה אחרת יקבל על עצמו את התקנון הקיים באותה הקרן.

מיוני 2018 קיים תקנון תקני, תקנון אחיד, בכל קרנות הפנסיה. התקנון התקני נוסח על ידי הרשות לפיקוח על שוק ההון ביטוח וחיסכון במטרה להבטיח את זכויות החוסכים.

קריאה נוספת:

ביטוח מנהלים מתנהל לפי חוזה אישי, פוליסה, בין המבוטח לבין חברת הביטוח. הפוליסה היא הסכם אישי שמגדיר את תנאיו של המבוטח בביטוח המנהלים, חברת הביטוח  או המבוטח לא יכולים לשנות את הפוליסה במהלך התקופה באופן חד צדדי.
לכאורה מדובר בהסדר מצוין, אך האם הייתם רוצים למצוא את עצמכם כבולים באותו חוזה לארבעים שנים? כך, גם אם נערכים שינויים בנושא דמי ניהול או עלויות ביטוחיות הן לא חלות על פוליסות שנפתחו בעבר.

לדוגמא, בפוליסות שנפתחו לפני שנת 2004 עלויות הריסק יכולות להגיע לעד 28 אחוז מהפרמיה החודשית לעומת פוליסות שנפתחו מאוחר יותר. בפוליסות החדשות ניתן לרכוש בעלות נמוכה ריסק גבוה הרבה יותר.

מכיוון ומדובר בחוזה אישי, מבוטח שחתום על פוליסה בחברת ביטוח מסוימת ואינו מרוצה מהתשואות שמשיגה עבורו אותה חברת ביטוח יגלה שבמעבר לחברה אחרת הוא מאבד את כל התנאים שהיו לו בפוליסה הקודמת.

בנוסף, ראינו כיצד בשנת 2008 הממשלה טרפה את הקלפים והפכה את הפוליסות ההוניות לפוליסות לקצבה. כלומר פוליסה היא חוזה אישי ובלתי ניתן לשינוי, לפחות עד שהממשלה מתערבת.

יתרון : קרן פנסיה

מקדם המרה

מקדם הפרישה ממיר את החיסכון שצברנו לפנסיה החודשית שלנו, במועד הפרישה מחלקים את הסכום שנחסך בתכנית במקדם הפרישה.

לדוגמא חוסך שמקדם הפרישה שלו נקבע על 200 וחסך מליון שקלים בתכנית, יקבל פנסיה חודשית של 5000 שקלים.

ככל ומקדם הפרישה נמוך יותר כך פנסיית הפרישה תהייה גבוהה יותר.

קרן פנסיה, מקדם הפרישה בקרן הפנסיה נקבע במועד הפרישה בהתאם למסלול אותו בחר המבוטח ובהתאם למינו ומצבו המשפחתי. המקדם בקרן הפנסיה יכול להשתנות לאורך תקופת הביטוח בהתאם לשינויים בתוחלת החיים. אך צריך לדעת, כי כבר היום לוקחים המקדמים בקרן הפנסיה בחשבון קצב גידול בתוחלת החיים, רק גידול משמעותי מעבר לגידול זה יוביל לשינוי במקדמים.

לקריאה נוספת : מקדם ההמרה בקרן הפנסיה

ביטוח מנהלים, מקדם הפרישה בביטוח מנהלים נקבע עד לדצמבר 2012 במועד הצטרפות של העמית לתכנית על פי שנת הלידה שלו. המקדם יהיה ידוע לאורך כל תקופת החיסכון ועד הפרישה. במידה ובמועד הפרישה ירצה המבוטח לפרוש במסלול השונה מהמסלול בו נקבע לו המקדם, יקבע עבורו מקדם חדש במעמד הפרישה. חשוב לזכור כי המקדם בביטוחי המנהלים מגלם קצבה חודשית לכל ימי חייו של המבוטח ולא פחות מ- 240 קצבאות. במידה והמבוטח ילך לעולמו לאחר 20 שנה, איש לא יקבל אחריו דבר. החל משנת 2013 לא ניתן עוד להצטרף לפוליסות בעלות מקדם מובטח.

לקריאה נוספת

יתרון : במידה ומסלול בררת המחדל בביטוח המנהלים מתאים לך

שימו לב ! החל מינואר 2013 חוסכים מתחת לגיל 60 אינם יכולים להצטרף עוד לביטוח מנהלים בעלי מקדם מובטח.

דמי ניהול

אחד הגורמים המשפיעים ביותר על גובה החיסכון שייצבר לפרישה הוא דמי הניהול. דמי הניהול המירבים עבור כל אחד מהמוצרים הפנסיונים נקבעו על ידי משרד האוצר.

 

קרן פנסיה

ביטוח מנהלים

דמי ניהול צבירה

0.5%

2%

דמי ניהול מהפקדה

6%

13%

דמי ניהול אלו הם דמי הניהול המירבים. בביטוח המנהלים לא ניתן לשלם את דמי הניהול המלאים גם מהצבירה וגם מהפרמיה

מבוטח שיחסוך בביטוח מנהלים ישלם לאורך כל תקופת החיסכון דמי ניהול בשווי 32% מהחיסכון לעומת חוסך בקרן פנסיה שישלם רק 12.2%.

שימו לב ! דמי הניהול בביטוחי המנהלים הוזלו

בפוליסות שנפתחו לאחר ינואר 2013 דמי הניהול זולים יותר והם עומדים על 4% מהפקדה ו- 1.05% מהצבירה. באפשרותך להתמקח ולהוזיל את דמי הניהול בפוליסה.

 

דמי ניהול מלאים

דמי ניהול מופחתים

דמי ניהול צבירה

1.05%

0.5%

דמי ניהול מהפקדה

4%

3%

כדי לעודד את החיסכון בקרנות הפנסיה ולהוזיל את דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני, נבחרו בשנת 2018 ארבע קרנות בררת מחדל, ארבעת הקרנות הנחברות מציעות דמי ניהול מוזלים לכל חוסך המצטרף אליהן.

שם הקרן

דמי ניהול מהפקדה

דמי ניהול מצבירה

הלמן אלדובי

1.49%

0.05%

אלטשולר שחם

1.49%

0.10%

מיטב דש

2.49%

0.05%

פסגות

1.68%

0.905%

קריאה נוספת : פער של 600 אלף שקלים בפרישה בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה

יתרון : יתרון מוחלט לקרן פנסיה

כיסוי ביטוחי

המוצרים הפנסיונים כוללים מלבד החיסכון לפנסיה גם מרכיבים ביטוחים של אבדן כושר עבודה וביטוח למקרה של מוות.

קרן פנסיה, קרן הפנסיה מתבססת על ערבות הדדית בין החברים בקרן. המשמעות היא שעלות הכיסוי הביטוחי אותו משלם כל עמית זולה משמעותית לעומת תכניות אחרות וסכום גדול יותר מופנה לחיסכון לפרישה.
בסוף כל חודש בודקת הנהלת הקרן האם קיים פער בין התשלומים שנגבו מהעמיתים בקרן לבין התחייבויות לתשלומי נכות או שארים לעמיתי הקרן. במידה וקיים פער חיובי מוחזר כסף לעמיתי הקרן במידה וקיים פער שלילי מוקטנות זכויות העמיתים בקרן.

ביטוח מנהלים הוא למעשה חוזה אישי, פוליסה, בין חברת הביטוח למבוטח, ולכן אינו תלוי במבוטחים אחרים. המבוטח משלם את הוצאות הכיסוי הביטוחי שלו עבור עצמו בלבד ועלויות אלו מושפעות ממצבו הבריאותי. לכן אנשים חולים או מעשנים צפויים לשלם עבור כיסוי ביטוחי מחיר גבוה יותר מאנשים בריאים.
בניגוד לקרנות הפנסיה, הביטוח הוא מוצר שנמכר על ידי חברת הביטוח וכלל בתוכו מרכיב של רווח עבור החברה. חשוב לציין כי מכיוון והביטוח בביטוח המנהלים הוא אישי, ניתן לרכוש ביטוח אבדן כושר עבודה עיסוקי או בהתאם למקצועו של המבוטח, כמובן שביטוח זה יעלה יותר מאשר ביטוח בקרן הפנסיה.

קריאה נוספת:

יתרון : מבחינת עלות :קרן פנסיה מבחינת הגדרה: ביטוח מנהלים

סיכום

המטרה של כל החוסכים להגיע לגיל הפרישה עם הסכום הגבוה ביותר על מנת לקבל את הפנסיה הטובה ביותר. היום אין כל ספק שהמוצר שיביא את הפנסיה הגבוהה ביותר ויעניק למבוטח ולמשפחתו כיסוי ביטוחי הולם הוא קרן פנסיה. חוסכים המשתכרים שכר הגבוה מפעמיים השכר הממוצע במשק, 20,000 שקלים, יכולים לבחון שימוש בתכניות פנסיוניות נוספות מלבד קרן הפנסיה כמו ביטוחי מנהלים או תכניות פנסיה משלימות.

 

לבדיקת התיק הפנסיוני ע"י מומחה ביטוח

האם המידע היה מועיל עבורכם ?

נשמח שתדרגו אותנו 5 כוכבים

נשמח לליק לדף הפייסבוק שלנו

לחץ כאן 🙂

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

לשיחת יעוץוואטסאפ