4.9
(295)

השוואת ביטוח בריאות פרטי 2022

השוואת כיסויים בין חברות הביטוח השונות

כל מה שצריך לדעת על ביטוח בריאות פרטי, מה הכיסויים הנכללים בפוליסה כולל מחשבון השוואת מחירים לביטוח בריאות פרטי 

ביטוח הבריאות הממלכתי והכיסויים המשלימים של קופות החולים נותנים פתרון חלקי בלבד שאינו מספק במרבית המקרים לטיפולים חדשניים ומתקדמים אלה, בעוד שביטוחי הבריאות הפרטיים ושל  עונים על אותם פערים ומאפשרים שליטה ובחירה חופשית בתהליך קבלת הטיפול הרפואי הטוב והמתאים ביותר.

מצ"ב טבלת השוואת מפורטת בין כיסויי החברות :

ההשוואה בוצעה ע"י עו"ד איילת בודזנק , מנורה מבטחים 06/2019 – ייתכנו אי דיוקים קלים ט.ל.ח

   
כללי גיל כניסה מירבי 69 69 85 65 70  
עד איזה גיל בפרמיית ילדים 21
ילד רביעי ואילך – חינם
21 20
ילד רביעי ואילך – חינם
21 21 21
השתנות פרמיה כל 5 שנים קבועה מגיל 75 למעט בניתוחים מתקבעת בגיל 66 ילד – עד21
קבוצת גיל שנייה 21-30
אח"כ כל 5 שנים,  מתקבעת בגיל 66
השתלות 3 קבוצות גיל 66 מתקבעת תרופות, ניתוחים בחו"ל כל 10 שנים 66 מתקבעת אמבולטורי – משתנה בין 2 ל 4 קבוצות גיל כל 10 שנים קבועה מגיל 66
אמבולטורי – 5 קבוצות גיל
כל 5 שנים קבועה מגיל 66  
  ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל
ניתוחים בחו"ל ניתוח בחו"ל – שכר מנתח, שכר רופא מרדים, חדר ניתוח ואשפוז,  פתלוגיה בהסכם – שיפוי מלא,
שאינו בהסכם – עד גובה מחירון המבטחת
שיפוי בגובה מחירון
מנתח שאינו בהסכם – עד גובה מחירון
בהסכם – שיפוי מלא,
שאינו בהסכם – שיפוי עד 200% מגובה מחירון המבטחת
בהסכם – שיפוי מלא,
שאינו בהסכם – שיפוי עד 200% מגובה מחירון המבטחת
שיפוי מלא,
למעט, אביזר רפואי מושתל – 22,000 ₪ לשנת ניתוח
בהסכם- שיפוי מלא. שאינו בהסכם-עד התקרות שמופיעות באתר של המבטחת
מחליף ניתוח בחו"ל – שכר מנתח,   מרדים, חדר ניתוח ואשפוז, פתלוגיה 200% מעלות הטיפול בארץ או 250,000 ₪ הנמוך מבניהם אין 200% מעלות הטיפול בארץ 200% מעלות הטיפול בארץ או 250,000 ₪ הנמוך מבניהם   אין
הבאת מומחה מחו"ל לביצוע הניתוח בישראל ₪ 100,000 ₪ 53,875 ₪ 100,000 ₪ 80,000 ₪ 40,000 אין
תקרת המשך מעקב רפואי בחו"ל אין ₪ 100,000 אין בניתוחים נבחרים מעל 10 ימי אשפוז – 100,000 ₪ סה"כ תקרה – 9,000 ₪ למקרה ביטוח אין
הוצאות שהייה של המבוטח/מלווה בניתוח מעל 8 ימי אשפוז                           700 ₪ ליום, ועד 8 ימים מיום השחרור        לקטין-2 מלווים – 700 ₪ ליום, עד 30 ימים    השתתפות עצמית – 20% בניתוח מעל 10 ימי אשפוז
מבוטח או מלווה – 800 ₪ ליום
לקטין -2 מלווים – 1,000 ₪ ליום עד 30 יום
בניתוח מעל 8 ימי אשפוז
מבוטח ומלווה – 850 ₪ ליום (במקרה של קטין-2 מלווים – 1,701 ₪ ליום)
סה"כ-63,785 ₪ לכל הוצאות השהייה
בניתוח מעל 10 ימי אשפוז
מלווה אחד – 1,000 ₪ ,
לקטין -2 מלווים – 2,000 ₪ ועד 30 יום
מבוטח+מלווה – 900 ₪ ליום
מבוטח+2 מלווים (במקרה של קטין) – 1,800 ₪ ליום עד 30 יום
למלווה בלבד- במסגרת ובתנאי תקרות של הוצאות טיסה
החלמה לאחר ניתוח מעל 7 ימים, 800 ₪ ליום ועד 8 ימים 270 ₪ ליום ועד 10 ימים (תוך 30 יום מהניתוח)
השתתפות עצמית – 20%
700 ₪ ליום ועד 6 ימים בניתוח נבחר – מעל 10 ימי אשפוז
900 ₪ ליום ועד 5 ימים
בנוסף, גמלת החלמה לאחר ניתוח לב פתוח או מוח – פיצוי חודשי 3,000 ₪ למשך 3 חודשים
מעל 10 ימים, 600 ₪ ליום ועד 10 ימים אין
הוצאות טיסה  3,500 ₪ מבוטח + מלווה  בניתוח שהאשפוז בו מעל 8 ימים 13,469 ₪
ביטוח נסיעות למלווה – 35% הנחה למשך 10 ימים
שיפוי מלא – טיסה מסחרית מח' תיירים ביטוח נסיעות למלווה – 35% הנחה בניתוח נבחר מעל 10 ימי אשפוז – שיפוי מלא במח' תיירים שיפוי מלא (במקרה ניתוח לב פתוח, מח או בתקופת אשפוז מעל 10 ימים) מבוטח-עד תקרה של 10,120 ₪ מלווה-עד תקרה של 7590 ₪. במחלקת תיירים בלבד. בשני המקרים ההחזר יינתן רק עבור ניתוח מיוחד= ניתוח לב פתוח, ניתוח מוח וכל ניתוח שאם לא יבוצע תיווצר סכנה ממשית לחייו של המבוטח
הטסה רפואית ₪ 80,000 ₪ 60,000 כיסוי מלא ₪ 100,000 ₪ 60,000 ₪ 60,000
הוצאות שיקום דיבור הכיסויים הנוספים מותנים באשפוז העולה על 8 ימים 180 ₪ ועד 12 טיפולים  20% השתתפות עצמית, עד 180 יום מביצוע הניתוח הכיסויים הנוספים מותנים באשפוז העולה על 10 ימים 300 ₪ לטיפול, עד 16 טיפולים
תוך 90 יום ממועד ביצוע הניתוח
השתתפות עצמית – 20%
עד 12 טיפולים, השתתפות עצמית – 20%
עד 90 יום מביצוע הניתוח
שיקום כושר הדיבור – 200 ₪ לטיפול עד 12 טיפולים, השתתפות עצמית – 20% שיקום כושר הדיבור – 200 ₪ לטיפול עד 12 טיפולים, השתתפות עצמית – 20% אין
ניתוחים בחו"ל ריפוי בעיסוק עקב ניתוח 180 ₪ ועד 10 טיפולים  20% השתתפות עצמית 150 ₪ לטיפול ועד 12 טיפולים, השתתפות עצמית – 20% עד 90 יום מביצוע הניתוח ריפוי בעיסוק/פיזיותרפיה – 200 ₪ לטיפול עד 12 טיפולים, השתתפות עצמית – 20%   אין
פיצוי בגין ימי אשפוז אין אין אין אין במקרה של אשפוז ממושך
מעל 10 ימים, פיצוי ח"פ בסך 12,000 ₪
אין
הטסת גופה שיפוי מלא, תוך 7 ימים שיפוי מלא, תוך 7 ימים שיפוי מלא, תוך 30 יום. שיפוי מלא, תוך 14 יום. בהסכם – שיפוי מלא
לא בהסכם – 30,000 ₪, תוך 3 ימים.
עד תקרה של 25,300 ₪
התייעצות לפני ניתוח 4,000 ₪  20% השתתפות עצמית 1,500 ₪
השתתפות עצמית 20%
2 התייעציות עם רופא בישראל – עד 900 ₪ והתייעצות נוספת עם רופא בחו"ל – עד 4,252 ₪ התייעצות עם המנתח – עד 4000 ₪,
התייעצות עם רופא מומחה אחר – עד 1,200 ₪
אין אין
התייעצות – ביקורת לאחר ניתוח התייעצות עד 4,000 ₪ בניכוי 20% השתתפות עצמית + 3,500 ₪ לטיסה אין אין אין אין עם המנתח שביצע את הניתוח-ולא יותר מהסכום הקבוע בהסכם כדמי התייעצות למנתח בהסכם
שתלים 55,000 ₪ למקרה ביטוח 53,875 ₪ למקרה ביטוח 35,000 ₪ לשתל 50,000 ₪ למקרה ביטוח 22,000 ₪ לשנת ביטוח עד 27,500 ₪ לשתל שהושתל במהלך ניתוח
טיפול במיקרופאגים 10,000 ₪ אין אין 10,000 ₪   אין
אחות פרטית/פיזיותרפיה 650 ₪ ליום ועד 8 ימים אחות פרטית – 500 ₪ ליום ועד 8 ימים
השתתפות עצמית – 20%
פיזיותרפיה בישראל בלבד – 745 ₪ ליום ועד 6 טיפולים עד 90 יום מביצוע הניתוח 750 ₪ ליום ועד 8 ימים 750 ₪ ליום ועד 8 ימים לאחר ניתוח- עד 770 ₪ ליום ועד 8 ימים רצופים
מוות מניתוח ₪ 120,000 200,000 ₪  אם נפטר תוך 7 ימים אין ₪ 150,000 ₪ 130,000 אין
כיסויים שונים אין אין 2,500,000 ₪ – מבעל חיים 215,000 ₪ – איברים שגודלו במעבדה פיצוי בגין ביצוע ניתוח ללא מעורבות החברה – 1,200 ₪   ליום ועד 14 יום או שכר מנתח בארץ – הגבוה מבניהם
80,000 ₪ פיצוי בגין הדבקות מאיידס או צהבת
  העברת המבוטח באמבולנס
    השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל גובה כיסוי בהסכם – כיסוי מלא
באופן פרטי – 5,000,000 ₪
בהסכם – כיסוי מלא
באופן פרטי – 4,714,849 ₪
השתלה מבעל חיים – 2,828,909 ₪
בהסכם – כיסוי מלא
באופן פרטי – 4,500,000 ₪
בהסכם – כיסוי מלא
באופן פרטי – 5,000,000 ₪
הוצאות התאמה, שימור והעברת איבר-100,000 ₪
שיפוי מלא ועד מחיר ההשתלה המקובל באותה מדינה אין אבחנה בין נותן שירות בהסכם לבין נותן שירות שאינו בהסכם. השתלה- 6,600,000 ₪.
איבר מלאכותי ₪ 2,500,000 ₪ 2,828,909 2,500,000 ₪ – מבעל חיים 215,000 ₪ – איברים שגודלו במעבדה אין ₪ 3,100,000 במסגרת התקרה הכוללת לכל ההשתלה
השתלת מעי – שחלות קיים, כלול בתקרה להתשלה ₪ 1,885,909 1,600,000 ₪ מעי/שחלות/רחם אין קיים מעי-קיים. שחלות-אין
השתלת תאי גזע מדם טבורי/עצמית קיים, כלול בתקרה להתשלה 125,000 ₪ בהשתתפות עצמית של 10% אך לא יותר מ 10,000 ₪ השתלת תאי גזע שבוצעה בישראל – 215,000 ₪
השתתפות עצמית – 10% ולא יותר מ-10,651 ₪ להשתלה עצמית
השתלת תאי גזע – 250,000 ₪,
השתלת מח עצם עצמית – 150,000 ₪
קיים השתלת תאי גזע-500,000 ₪
הוצאות לאיתור מח עצם/תאי גזע ₪ 170,000 300,000 ₪ בהשתתפות עצמית של 10% אך לא יותר מ 10,000 ₪ ₪ 215,000 ₪ 500,000 350,000 ₪, השתתפות עצמית – 10%               ועד 13,000 ₪ אין
איברים מלאכותיים כל איבר מלאכותי – 2,520,000 ₪ לב מלאכותי – 1,700,000 ₪ איבר שגודל במעבדה  לב מלאכותי – 400,000 ₪ לב מלאכותי לב מלאכותי
גמלה לפני השתלה עבור מועמד להשתלה: בבית-7,500 ₪ לחודש, עד 12 חודשים. בבי"ח – 3,750 ₪ עד 12 חודשים. עבור מועמד להשתלה: בבית-3,500 ₪ לחודש, עד 6 חודשים. בבי"ח – 1,982 ₪ מרותק למיטה -5,500 ₪ לחודש, עד 6 חודשים. עבור מועמד להשתלה: בבית-8,000 ₪ לחודש, עד 6 חודשים. בבי"ח 50% אין אין
גמלה אחרי השתלה 7,700 ₪ לחודש ולתקופה של עד 24 חודשים. לאחר השתלת כבד/לב/לב ריאה/לבלב: 7,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים.
לאחר השתלת כליה/מח עצם מתורם: 4,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים.
גמלה למסלול פיצוי – 2,500 ₪ לחודש עד 6 חודשים
גמלה למח עצם עצמית – 2,000 ₪ ל 12 חודשים
5,500 ₪ לחודש ולתקופה של עד 24 חודשים מתחת לגיל 60, אם בתום התקופה עדיין סיעודי עוד 60 חודש (למעט תאי גזע) לאחר השתלת כבד/לב/ריאה/לב ריאה בחו"ל 7,000 ₪ לחודש, עד 24 חוד'. (בישראל – מחצית מהסכום והתקופה הנ"ל)
לאחר השתלת כליה/כליה לבלב/מח עצם בחו"ל 4,000 ₪ לחודש, עד 24 חודשים. (בישראל – מחצית מהסכום והתקופה הנ"ל)
עד 6,800 ₪ לחודש (למעט במקרה של השתלת מח עצם עצמית) עד 24 חודשים.
בנוסף, במקרה של השתלה בחו"ל – ישולם רק פיצוי ח"פ בסך 13,000 ₪
לאחר השתלה בחו"ל בלבד. עד 5,500 ₪ למשך 24 חודשים, למעט השתלת מח עצם עצמית מגוף המבוטח
פיצוי להשתלה שבוצעה ללא מעורבות המבטחת 350,000 ₪ 350,000 ₪
בגין השתלת מח עצם עצמית בחו"ל – 20,000 ₪
₪ 250,000 250,000 ₪ בחו"ל – 365,000 ₪ אין
הטסה רפואית ₪ 75,000 ₪ 70,723 שיפוי מלא ₪ 100,000 ₪ 50,000 44,000 ₪
הוצאות שהייה בחו"ל עד 1,000 ₪ ליום למבוטח ומלווה,
לקטין-2 מלווים
סה"כ ההוצאות – 50,000 ₪
מבוטח או מלווה – 800 ₪ ליום
לקטין-2 מלווים – 1,000 ₪ ליום
עד 850 ₪ ליום ובמקרה של 2 מלווים עד 1,701 ₪ ליום ולא יותר מ-65,000 ₪ סה"כ. אם בוצע ע"י ספק הסכם עד 150,000 ₪ עד 1,000 ₪ ליום למבוטח ומלווה ובמקרה של קטין-2 מלווים עד 2,000 ₪ ליום ולא יותר מ-65 יום עד 800 ₪ ליום למבוטח, עד 1,200 ₪ למבוטח ומלווה ובמקרה של קטין-2 מלווים עד 800 ₪ ליום למלווה השני.
סה"כ ההוצאות – 60,000 ₪ להשתלה או טיפול מיוחד
מבוטח- עד 800 ₪ ליום. מבוטח+מלווה- עד 1200 ₪ אצל מבוטח קטין, תינתן תוספת של עוד 800 ₪ לעוד מלווה. עד תקרה כוללת של 60,000 ₪ בסה"כ
הוצאות אשפוז 365 ימים 120 יום לפני ועד 365 אחרי 90 יום לפני ועד 365 אחרי 30 יום לפני ועד 335 אחרי 60 יום לפני ועד 305 אחרי 30 יום לפני ועד 360 יום לאחר ביצוע ההשתלה
פיצוי בגין מוות ₪ 120,000 אין אין ₪ 50,000 אין אין
הטסת גופה כיסוי מלא כיסוי מלא כיסוי מלא כיסוי מלא שיפוי מלא 25,300 ₪ בתנאי שנפטר בחו"ל בקשר עם המצב הרפואי לפני/אחרי האשפוז או בתוך 3 ימים ממועד שחרורו
טיפולים רפואיים (כגון דיאליזה) 1,500 ₪ ליום ועד 250,000 ₪ בתנאי שמבוצעים בחו"ל 150,000 ₪ עד 8,600 ₪ לשבוע ולא יותר 215,000 ₪ בתנאי שמבוצעים בחו"ל ₪ 100,000 קיים רק טיפולים שניתנו בגין ההשתלה. במסגרת התקרה הכוללת לפרק
טיפולי המשך בארץ 250,000 ₪ ₪ 200,000 ₪ 215,000 230,000 ₪ ועד 6 חודשים שלא ניתן לבצעם בישראל – עד 60,000 ₪ להשתלה או 30,000 ₪ לטיפול מיוחד שלא ניתן לבצעם בישראל. השתלה-60,000 ₪. טיפול מיוחד בחו"ל-30,000 ₪
הבאת מומחה לישראל ₪ 100,000 ₪ 47,148 ₪ 215,000 ₪ 200,000 ₪ 80,000 44,000 ₪ ורק אם לא ניתן להעביר את המבוטח לחו"ל
הערכה רפואית ₪ 75,000 אין הערכה רפואית לפני ההשתלה 85,100 ₪ ולא יותר מ 2 הערכות הערכה רפואית לפני ההשתלה 100,000 ₪ ולא יותר מ 2 הערכות הערכה רפואית לפני ההשתלה 80,000 ₪ ולא יותר מ 2 הערכות במסגרת התקרה הכוללת לכל ההשתלה
טיפול מיוחד בחו"ל
גובה כיסוי ₪ 1,000,000 בהסכם/בתיאום מראש – שיפוי מלא
לא בהסכם – 20% השתתפות עצמית ומקסימום עד 20,000 ₪
₪ 851,000 ₪ 1,000,000 ₪ 800,000 ₪ 600,000
פיצוי לטיפול שבוצע ללא מעורבות המבטחת אין אין אין ₪ 15,000 במקרה שמומן בשיעור של לפחות 25% ע"י קופת החולים, גמלה חודשית בסך 1,300 ₪ למשך 12 חודשים אין
הוצאות שהייה בחו"ל עד 1,000 ₪ ליום למבוטח ומלווה, במקרה של קטין-2 מלווים  סה"כ ההוצאות – 50,000 ₪ מבוטח או מלווה – 800 ₪ ליום
מבוטח+2 מלווים – 1000 ₪ ליום
עד 850 ₪ ליום ובמקרה של 2 מלווים עד 1,701 ₪ ליום ולא יותר מ-65,000 ש"ח סה"כ. אם בוצע ע"י ספק הסכם עד 150,000 ₪ עד 1,000 ₪ ליום למבוטח ומלווה ובמקרה של קטין-2 מלווים עד 2,000 ₪ ליום ולא יותר מ-65 יום   מבוטח- עד 800 ₪ ליום. מבוטח+מלווה- עד 1200 ₪ אצל מבוטח קטין, תינתן תוספת של עוד 800 ₪ לעוד מלווה. עד תקרה כוללת של 60,000 ₪ בסה"כ
הטסה רפואית ₪ 75,000 שיפוי מלא שיפוי מלא 100,000 ₪   ₪ 44,000
הערכה רפואית ₪ 75,000 אין אין הערכה רפואית לפני טיפול מיוחד 100,000 ₪ ולא יותר מ 2 הערכות   במסגרת התקרה הכוללת לכל מקרה הביטוח
פיצוי בגין מוות ₪ 120,000 אין אין ₪ 50,000 אין אין
הבאת מומחה מחו"ל ₪ 100,000 ₪ 47,148 ₪ 215,000 ₪ 200,000 אין 44,000 ₪ ורק אם לא ניתן להעביר את המבוטח לחו"ל
כיסויים נוספים בטיפול מיוחד בחו"ל אין פיצוי חד פעמי לאחר טיפול מיוחד בחו"ל (גמלת החלמה) בסך 10,000 ₪ אין אין   אין
  תרופות מיוחדות
תרופות שלא בסל הבריאות גובה הכיסוי 3,000,000 ₪ למקרה ביטוח מתחדש  כל שנתיים 1,000,000 ₪ מתחדש כל 1 שנה.
בתוספת פרמיה – תרופות פרימיום-1,000,000 ₪ נוספים לכל תקופת הביטוח, תרופות לסרטן מתקדם שאושרו ע"י רופא מומחה מדרגת סגן מנהל מחלקה
הכיסוי כולל תרופות מיוחדות + בהתאמה אישית 2,000,000 ₪ מתחדש כל שנתיים 3,000,000 ₪+3,000,000 מתחדש עם מיצוי הסכום הראשון 3,000,000 ₪ מתחדש
כל שנתיים, מקסימום 12,000,000 ₪ לתקופת הביטוח
עד 1,000,000 ₪ במצטבר לכל מקרי הביטוח למבוטח לתקופת ביטוח. בגין תרופות יתום- עד 1,000,000 ₪ למבוטח לתקופת ביטוח
השתתפות עצמית למרשם  300 ₪  למרשם לחודש
בגין תרופות למחלת הסרטן – לא תגבה השתתפות עצמית
400 ₪ למרשם לחודש לתרופות שעלותן  עד 10,000 ₪ מעל לסך זה ללא השתתפות עצמית. יתום ו OFF LABLE ב – 800 ₪ למרשם תרופות פרימיום-828 ₪ אין השתתפות אולם יש סף תגמולי ביטוח לחודש: החזר למבוטח בתרופות מיוחדות – אם סך עלות התרופה לחודש עולה על 300 ₪ ובתרופות התאמה – אם סך עלות התרופה לחודש עולה על 800 ₪ 300 ₪  לתרופה לחודש, אין השתתפות  על תרופות שעלותן החודשית עולה על 600 ₪ אין כיסוי לתרופה ראשונה ושנייה שעלותן לחודש נמוכה מ-400 ₪.
לתרופה שלישית ואילך – יש כיסוי ואין השתתפות עצמית.
בעת קיום תרופה גנרית בסל – 20%
באמצעות ספקי הסכם – ללא השתתפות עצמית
באופן פרטי – 20%
500 ₪ בחודש. תרופה מעל 3000 ₪- ללא השתתפות עצמית
הוצאות בגין מתן התרופה 350 ₪ ליום ועד 60 יום 150 ₪  עד 60 יום 300 ₪ עד 60 יום 250 ₪ ליום ועד 60 יום 250 ₪  עד 60 יום 300 ₪ למשך 60 יום
תרופות בהתאמה אישית
גובה הכיסוי 250,000 ₪ לחודש ועד 1,000,000 ₪ למקרה ביטוח 100,000₪ לחודש  ועד 1,000,000 ₪ לכל תקופת הביטוח (+ הגדלת סכום הביטוח לבסיס ב 1,000,000 ₪ לא מתחדש) 50,000 ₪ לחודש ועד 800,000 ₪ למחלה אחת 160,000 ₪ לחודש ועד 1,000,000 ₪ לתקופת ביטוח  – ב 3 תנאים מצטברים 500,000 ₪ לכל תקופת הביטוח בכפוף ל 25% או 750 ₪ למרשם לחודש
הגבוה מבניהם ועד תקרה כוללת
של 2,500 ₪ בתרופות לסרטן ללא השתתפות עצמית
שיפוי עד 50,000 ₪ לחודש ולא יותר מ-500,000 ₪ לכל מחלה. . גבול אחריות כולל לתרופות בסיס+הרחבה-2,000,000 ₪
השתתפות עצמית במרשם לתרופה 300 ₪ למרשם לחודש  בתרופה לסרטן שעלותה גבוהה מ300 ₪ – לא תגבה השתתפות עצמית 800 ₪ למרשם לחודש  בתרופה לסרטן שעלותה גבוהה מ 10,000 ₪ – לא תגבה השתתפות עצמית 800 ₪ למרשם לחודש  גם בתרופות לסרטן אין השתתפות עצמית של 25% או 750 ₪ למרשם לחודש הגבוה מבניהם ועד לתקרה כוללת של 2,500 ₪ למקרה ביטוח לחודש. אין השתתפות עצמית בתרופות לסרטן אין
בדיקות גנומיות/גנטיות 25,000 ₪ למקרה ביטוח ועד 60,000 ₪ לכל התקופה בהשתתפות עצמית של 20% 30,000 ₪ במקרים של סרטן מתקדם בלבד 20,000 ₪ למקרה ביטוח 20% השתתפות עצמית 60,000 ₪ לתקופת ביטוח 20% השתתפות עצמית 50,000 ₪ בכפוף ל 25% השתתפות עצמית
לסרטן מתקדם בלבד
בגין בדיקות גנטיות-עד 20,000 ₪ למחלה. בדיקה אחת למחלה
ויטמינים/תוספי מזון/קנביס רפואי 1,000 ₪ לחודש ועד 15,000 למקרה ביטוח 150 ₪ השתתפות עצמית אין אין אין 1,000 ₪ לחודש ועד 30,000 ₪ לכל תקופת הביטוח בכפוף ל 100 ₪ השתתפות עצמית כל זאת מתוך סך תקרת ההחזר של פוליסת הבסיס אין
  כיסויים נוספים בתרופות אין אין אין אין פרמקוגנטיקה – ייעוץ עם גנטיקאי – פעם אחת ועד 750 ₪
בדיקות גנטיות – עד 10,000 ₪
התייעצות עם פרמקולוג קליני – עפ"י הפניית גנטיקאי או מומחה עד 500 ₪
השתתפות עצמית 25%
 
שירותים אמבולטוריים שירותים אמבולטוריים
אמבולטורי – תקרה כוללת תקרות מצטברות לכל תת כיסוי בנפרד ללא תלות בתקרה כוללת לכל הנספח תקרה כוללת לכל תגמולי הביטוח בכיסוי – 11,000 ₪ הכיסוי נחלק ל – 2 נספחים
נספח לבדיקות אבחנתיות והיריון תכנית לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית
סך התקרה השנתית המצטברת לבדיקות אבחנתיות ולבדיקות היריון – 13,500 ₪ תקרה כוללת לכל תגמולי הביטוח בכיסוי – 12,000 ₪  
השתתפות עצמית 25% לכל מקרה ביטוח 20% 20% לבדיקות אבחנתיות 50% לכיסויים שונים 20% 20% – 25% 20%-25%
בדיקות אבחנתיות 13,200 ₪ לשנת ביטוח 1,500 ₪  לבדיקות שונות
CT, MRI – כ 3,080  ₪
 הסכם – 20% השתתפות עצמית לפי מחירון משרד הבריאות, פרטי – 6,000 ₪ לשנת ביטוח 20% השתתפות עצמית ועד התקרות הנקובות לכל בדיקה:  2,500 ₪ לכל הבדיקות למעט CT PET או MRI עבורם התקרה 6,000 ₪
שירות מהיר לביצוע הבדיקות: אולרסאונד, CT, MRI,קולונוסקופיה וירטואלית, ממוגרפיה, צנתור וירטואלי (יאושר במידה ולמבוטח הפניה לצנתור)
80% ועד 4,500 לבדיקה 80% ועד 12,000 ₪ הכיסוי נקרא בדיקות הדמיה לצורך אבחון מצב רפואי: ישנה חלוקה לפי סוג הבדיקה. לחלק מהבדיקות קיים החזר של 4000 ₪ ולשאר 4500 ₪. תקרה כוללת של 11,500 לשנה.
התייעצות עם רופא מומחה 2 התייעצויות לשנה ועד 850 ₪  לכל אחת התייעצות ראשונה – 610 ₪          התייעצות שנייה ואילך – 410 ₪ 4 התייעצויות בשנה – הסכם – 150 ₪ השתתפות עצמית, פרטי – 750 ₪ בכפוף ל 20% השתתפות עצמית.
3 התייעצויות עם דיאטנית 120 ₪ בכפוף ל 25% השתתפות עצמית
 6 התייעצויות בשנה 80% ועד 1,000 ₪ להתייעצויות התייעצות ראשונה – 80% ועד  800 ₪
מהתייעצות שנייה ואילך – 500 ₪
התייעצות רב תחומית עם מס' רופאים – עד תקרה של 2,000 ₪
התייעצות אנטי אייג'ינג – 3 ייעוצים ב 12 חודש ועד 550 ₪ לייעוץ
ייעוץ להפרעות במפרק הלסת – פעם אחת בתקופת הביטוח ועד 660 ש"ח
בדיקה וייעוץ להפרעות במפרק הלסת – 550 ש"ח לבדיקה
5 התייעצויות בשנה . בגין התייעצות ראשונה-750 ₪ להתייעצות (80%). בגין התייעצות שנייה ושלישית עד 450 ₪ (80%)
טיפולים פיזיותרפיים 190 ₪ לטיפול ועד 14 טיפולים לשנת ביטוח סך של 2,050 ₪  ל – 12 טיפולים 12 טיפולים בשנה – הסכם – 45 ₪ לטיפול,   פרטי –  120 ₪ 20% השתתפות עצמית אין פיזיותרפיה וריפוי בדיבור לאחר אירוע מוחי או תאונה 16 טיפולים בשנה. הסכם 40 ₪ השתתפות עצמית. פרטי-עד 100 ₪ לכל טיפול (50%)
בדיקות מעבדה לגידולים ממאירים 5,000 ₪ למקרה ביטוח 4,400 ₪ למקרה ביטוח אין אין  80% ועד 4,900 ₪ למקרה ביטוח אין
אביזרים/
מכשירים הנדרשים לטיפול לאחר תאונה
4,000 ₪ למקרה ביטוח אין אין אין אין אין
טיפולים פסיכולוגיים/
פסיכייאטריים לאחר מות בן משפחה קרוב
200 ₪ לטיפול ועד 30 טיפולים למקרה ביטוח אין אין אין גם להתמודדות עם מחלה קשה, פציעה, נכות, גירושין, קשיים חברתיים בכיתה, סמים, אלכוהול, אנורקסיה, בולימיה – עד 18 פגישות בשנה
בהסכם – פגישה ראשונה – 90 ₪ ה.עצמית, שנייה ואילך – 120 ₪ למפגש
פסיכיאטר – אחת בשנה – 280 ₪ ה.עצמית
עד 12 מפגשים בשנה. הסכם בלבד. לא מותנה במוות של בן משפחה.
השתתפות עצמית למפגש ראשון-90 ₪ לכל מפגש נוסף-120 ₪
טיפולים פסיכולוגיים אין אין אין אין ייעוץ טלפוני – ללא הגבלה וללא השתתפות עצמית
פרונטלי – בהסכם – עד 15 בשנה – 100 ₪ השתתפות עצמית לפסיכולוג, 220 ₪ – פסיכיאטר
פרטי – עד 15 בשנה 80% ועד 170 ₪
אין
סקר מנהלים אין אחת לשנתיים – הסכם – 285 ₪ השתתפות עצמית  פרטי – 80% ועד 300 ₪ אחת לשנתיים – הסכם – 150 ₪ השתתפות עצמית    פרטי – 50% ועד 500 ₪ אין אחת לשנתיים – מעל גיל 40  – 400 ₪ אחת לשנתיים. אצל נותן שירות בהסכם ישלם המבוטח 150 ₪ השתתפות בעבור בדיקה אצל ספק שפרטי- שיפוי עד 50% מההוצאות הממשיות ולא יותר מ-500 ₪
סקר סרטן אין הסכם – 300 ₪ השתתפות עצמית או
אבחון גנטי לגנים סרטניים – 80% ועד 300 ₪ (חד פעמי)
אחת ל 3 שנים – הסכם – 350 ₪  השתתפות עצמית   פרטי – 50% ועד 400 ₪ אין אחת ל 3 שנים – 450 ₪
בדיקות לאבחון גנטי של גנים סרטניים – 80% ועד 3,200 ₪ בגין סרטן שד, מעי ושחלות
אחת לשנתיים. נותן שירות בהסכם- השתתפות בסך 350 ₪. נותן שירות אחר- 50% מההוצאות בפועל ועד 500 ₪
רפואה מונעת אין מגיל 45 – 80% ועד 300 ₪ לבדיקה – אחת לשנתיים
CT קרדיאלי  (בתנאים מצטברים) – 80% ועד 2,000 ₪   אחת ל 5 שנים
קפסולה למעי – 80% ועד 2,400 ₪ – אחת ל 3 שנים
טכנולוגיות לאבחון – 80% ועד 5,000 ₪ אחת לשנתיים
אין אין CT קרדיאלי מניעתי בלב למבוטח בסיכון גבוה – אחת ל 5 שנים 80% ועד 4,400 ₪
אבחון ויעוץ גנטי למחלות תורשתיות – חד פעמי – 80% ועד 3,200 ₪
קולונוסקופיה מניעתית למבוטח בסיכון גבוה – אחת ל 3 שנים – 80% ועד 4,000 ₪
מגיל 45. אחת לשלוש שנים.  הסכם-השתתפות עצמית בסך 200 ₪ לבדיקה. פרטי – 50%  ועד 150 ₪ לבדיקה. סכום שיפוי מרבי בגין כל הבדיקות לא יעלה על 800 ₪
שירותים אמבולטוריים כיסויים נוספים         הראיית איברים בקפסולה – אחת ל 3 שנים – 80% ועד 5,000 ₪
שמירת מח עצם – למבוטח חולה סרטן 80% ועד 1,650 ₪
הקפאת זרע/ביצית – למבוטח חולה סרטן 80% ועד 13,350 ₪
כימו 80% ועד 160,000 ₪
טיפולים בהמופילטרציה – למבוטח חולה סרטן – 80% ועד 82,350 ₪
טיפול מיוחד לחולי סרטן – השתלה תוך גופית של כדורים רדיואקטיביים – 80% ועד 5,500 ש"ח
למבוטח חולה סרטן – אביזרי עזר (פאה, חזייה, שרוול גומי) 80% ועד 2,600 ש"ח
חוו"ד שנייה בחו"ל – למבוטח חולה סרטן – הסכם – ה.עצמית 750 ש"ח
פרטי  – 60% ועד 1,000 ש"ח
אישור לפעילות ספורט – פעם אחת בשנה ועד 100 ₪
גמילה מהתמכרויות – 12 בשנה ועד 230 ש"ח להתייעצות
טיפולים בהפרעות אכילה – 12 טיפולים בשנה 80% ועד 2,000 ₪
 
סקירה גנטית למומים מולדים 2,600 ₪ לתקופת ביטוח 2,500 ₪ להיריון 0 80% ועד 2,000 ₪ לבדיקה ועד 4,500 ₪ לשנת ביטוח 80% ועד 3,300 ₪ להיריון עבור הבדיקות הבאות:
סקירה לגילוי מומים מולדים
סריקת מערכות
מי שפיר, שקיפות עורפית, חלבון עוברי, סיסי שליה, NIPT, צ'יפ גנטי, 3 התייעצויות עם מומחה היריון – 800 ₪ להתייעצות 20% השתתפות עצמית
בדיקות גנטיות- עד 150 ₪ לכל בדיקה ולא יותר מ-800 ₪ לכלל הבדיקות הגנטיות בהריון
מי שפיר/סיסי שילה 2,600 ₪ לכל היריון 2,500 ₪ להיריון ועד הסכום המירבי הכולל לבדיקות אבחנתיות (6,000 ₪) סף תגמולי ביטוח 250 ₪ עד 700 ₪ לכל בדיקה
סריקת מערכות 1,500 ₪ – פעם אחת בהיריון ראשונה ושנייה-עד 1000 ₪. תקרה כוללת לכלל הבדיקות בהריון-2500 ₪
היריון – כיסויים נוספים אין שימור דם טבורי – 500 ₪ להיריון שימור דם טבורי – 550 ₪ להיריון
קורס הכנה ללידה – 280 ₪ להיריון
מלונית לאחר לידה – 200 ₪ ליום ועד 7 ימים
יועצת הנקה – 12 מפגשים : בהסכם – 40 ₪ השתתפות, פרטי – 50% ועד 50 ₪ להתייעצות
שימור דם טבורי – 700 ₪ לכל לידה שימור דם טבורי – 550 ₪ להיריון
קורס הכנה ללידה – 300 ₪ להיריון
יועצת הנקה – 12 התייעצויות – אחת בחודש – 250 ₪ בניכוי 20% השתתפות עצמית
מלונית – 200 ₪ ליום ועד 7 ימים
שמירת דם טבורי – 600 ₪ לכל הריון
קורס הכנה ללידה 300-  ₪ לכל הריון
יועצת הנקה – 40 ₪ השתתפות עצמית או עד 50 ₪ לכל התייעצות
מלונית – 200 ₪ ליום ועד 7 ימים
הפריה חוץ גופית 8,200 ₪ לטיפול ועד 2 טיפולים מילד שלישי ואילך 8,800 ₪ לילד מילד שלישי ואילך אין אין 80% ועד 9,000 ₪ מילד שלישי ואילך ועד 2 הפריות אין
טיפול במרפאות כאב רדיותרפיה אין 10 טיפולים – 80% ועד 150 ₪ לטיפול – או החזר השתתפות עצמית בגובה 75 ₪   – עד 9,250 ₪ 25 אין   אין
שירותים אמבולטוריים גיל ילד         21  
כיסויים נוספים לילדים     הוראה מתקנת/קלינאי תקשורת-10 טיפולים בשנה  בהסדר בלבד-50 ₪ השתתפות  לטיפול.  רכיבה/שחיה טיפולית/טיפול באומנות – 20 טיפולים לשנה –  הסכם – 45 ₪ לטיפול, פרטי – 75% ועד 200 ₪ ועד 2,000 ₪ לשנה.  טיפול בהרטבה – 12 מפגשים – הסכם – 90 ₪ השתתפות עצמית, פרטי – 50% ועד 120 ₪   התייעצות טלפונית עם מומחה
5 התייעצויות פרונטליות בשנה
בהסכם – 100 ₪ ה.עצמית
פרטי – 80% ועד 500 ₪ לייעוץ
בדיקת ראייה/שמיעה – ספק בלבד
ראיה – ללא ה.עצמית, שמיעה – 50 ₪
 
טיפולי מומחים בבעיות התפתחות הילד 250 ₪ ועד 4,000 ₪ לתקופת ביטוח – עד גיל 18 אין דידקטי – 2 אבחונים הסכם – 450 ₪ השתתפות, פרטי – 80% ועד  500 ₪ פסיכודידקטי – הסכם – 1,200 ₪ השתתפות עצמית, פרטי – 80% ועד 1,000 ₪ אין קלינאי/הוראה מתקנת – עד 15 טיפולים בשנה – בהסכם – 40 ש"ח ה.עצמית,
פרטי – 75% ועד 80 ש"ח לטיפול
פיזיותרפיה/ריפוי בעיסוק – עד 12 בשנה בהסכם – 40 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 75% ועד 120 ש"ח לטיפול
רכיבה/שחיה טיפולית/טיפול באומנות – עד 16 טיפולים – בהסכם – 70 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 75% ועד 120 ש"ח לטיפול
טיפול בהרטבה – עד 10 מפגשים בשנה בהסכם – 90 ש"ח ה.עצמית, פרטי 75% ועד 75 ש"ח
התייעצות טלפונית עם רופא מומחה
ייעוץ פרונטלי עם רופא מומחה- 4 פגישות בשנה, התייעצות ראשונה- 80% מההוצאה ועד 750 ₪, כל שאר ההתיעצויות- 80% מההוצאה בפועל ועד 450 ₪.
יעוץ לטיפול בבעיות שינה- עד 420 ₪ לפגישה.
בדיקות ראייה- 50%  ועד 50 ש"ח לבדיקה.
בדיקות שמיעה- השתתפות עצמית אצל  בהסכם-25 ש"ח לבדיקה, פרטי – 50% ועד -50 ש"ח
אבחון וייעוץ דידקטי/פסיכודידקטי 600 ₪  – עד גיל 21 אין   אין דידקטי – עד 3 – בהסכם  350 ₪ ה.עצמית, פרטי – 80% ועד 400 ₪
פסיכודידקטי – עד 3 – בהסכם 900 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 80% ועד 1,000 ש"ח
3 אבחונים בכל תקופת הביטוח. הסכם- השתתפות עצמית בסך 450 ₪ בגין כל אבחון. פרטי – 80%  ועד 500 ₪ לאבחון
אבחון הפרעות קשב וריכוז 600 ₪ – עד גיל 21 אין במסגרת כתב שירות – מותנה באישור מראש: התייעצות טלפונית עם מומחה, בדיקת ראיה ושמיעה, בדיקה אורתודנטית,  סקר תקופתי  אחת לשנה – 60 ₪ השתתפות עצמית אין קשב וריכוז – 3 אבחונים מכל סוג –
TOVA – בהסכם – 250 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 80% ועד 400 ש"ח
BRC – בהסכם – 300 ש"ח ה. עצמית, פרטי – 80% ועד 500 ש"ח
MOXO – בהסכם – 300 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 80% ועד 400 ש"ח
3  סוג אבחון:
TOVA (שלושה בתקופת ביטוח)- הסכם- השתתפות עצמית בסך 250 ש"ח לכל אבחון. פרטי – 80% ועד 300 ₪ לכל אבחון.
BRC (שלושה בתקופת ביטוח)- הסכם- השתתפות עצמית בסך 250 ש"ח לכל אבחון. פרטי – 80% ועד 500 ₪ לכל אבחון.
MOXO (שלושה בתקופת ביטוח)- הסכם- השתתפות עצמית בסך 250 ש"ח לכל אבחון. פרטי – 80% ועד 500 ₪ לכל אבחון
אבחונים וטיפולים נוספים לילדים       אין אבחון בעיות שינה – אחת בשנה עד 400 ש"ח
טיפול בחדר מלח – עד 10 בשנה – בהסכם – 40 ש"ח ה.עצמית, פרטי – 80% ועד 100 ש"ח
אין
כתבי שרות
כתבי שרות כתב שירות רפואה משלימה/מונעת רפואה משלימה – 20 טיפולים בשנה (חלק ניתנים גם בבית המבוטח)
ספק הסדר – 40 ₪ השתתפות עצמית בקליניקה – 65 ₪ השתתפות עצמית בבית
ספק  פרטי – 50% ועד 170 ₪ לטיפול
רפואה משלימה – 20 טיפולים לפי רשימה מפורטת באמצעות ספק הסדר – 40 ₪ השתתפות או פרטי – החזר 50%  ועד 150 ₪
לחיות בריא – באמצעות ספק הסדר – דיאטנית, גמילה מעישון, ליקויי למידה, אימון כושר אישי
0 רפואה משלימה – 20 טיפולים לפי רשימה מפורטת באמצעות ספק הסדר – 40 ₪ השתתפות או פרטי – החזר 50%  ועד 150 ₪ רפואה משלימה – 10 טיפולים לפי רשימה לבעיה רפואית אחת. מפורטת באמצעות ספק הסדר – 20% השתתפות עצמית
ספק פרטי (בכפוף לאישור ספק ההסדר)  – החזר 50%  ועד 160 ₪
רפואה משלימה – 20 טיפולים בשנה אחת מתוך רשימת טיפולים סגורה. ספק הסדר  -השתתפות עצמית בסך 40 ₪ כאשר הטיפול נעשה במרפאת נותן השירות, 65 ₪ כאשר הטיפול נעשה בבית המבוטח. ספק פרטי -50%  ועד  170 ₪  לטיפול
כתב שירות – ייעוץ פסיכולוגי אין אין 0 אין אין אין
אבחון מהיר אבחון מהיר במדיקל סנטר
רופא ממיין – פגישה עם רופא ללא השתתפות
אבחון בסיסי  – 180 ₪ השתתפות עצמית     אבחון מקיף – 500 ₪ השתתפות עצמית       אבחון גניקולוגי – 700 ₪ השתתפות עצמית   לילדים עד גיל 14 – קיצור תורים עם הפניה לביצוע CT, MRI – 150 ₪ השתתפות עצמית
אבחון מהיר באסותא
שיחה טלפונית עם רופא ממיין – 100 ₪ השתתפות עצמית
אבחון בסיסי – 180 ₪ השתתפות עצמית
אבחון מקיף – 500 ₪ השתתפות עצמית
אבחון גניקולוגי – 700 ₪ השתתפות עצמית
לילדים עד גיל 14 – בדיקות אבחנתיות – 150 ₪ השתתפות עצמית
0 אבחון מהיר במדיקל סנטר
רופא ממיין – פגישה עם רופא ללא השתתפות
אבחון ראשוני – 150 ₪ השתתפות עצמית אבחון נוסף למעט PETCT –  השתתפות עצמית 300 ₪
אבחון מקיף – 750 ₪ השתתפות עצמית
אבחון מהיר במדיקל סנטר
רופא ממיין – פגישה עם רופא ללא השתתפות
אבחון ראשוני  – 170 ₪ השתתפות עצמית    אבחון מורחב – 600 ₪ השתתפות עצמית
אבחון רפואי מהיר – פמי פרימיום שירות אבחון ראשוני – בתוך 3 ימי עסקים.  150 ₪ השתתפות עצמית
שירות אבחון מקיף –  500 ₪ השתתפות עצמית.
כתב שרות לילד אין אין 0 אין אין אין
רופא מלוה ניהול רפואי אישי – פאנל מומחים בעת גילוי מחלה קשה + רופא מלוה בעת אשפוז רופא מלוה אישי – למקרי סרטן, אבחנה וייעוץ – 380 ₪ השתתפות עצמית 0 אין מנהל תיק אישי טלפוני ע"י – עו"ס/פסיכולוג/רופא כללי/אחות
ייעוץ אישי עם רופא – עד 6 התייעצויות פעם בארבעה חודשים – 90 ₪ השתתפות עצמית
ריפוי בעיסוק – עד 12 מפגשים – 45 ₪ השתתפות
פסיכולוג/פסיכיאטר – עד 10 מפגשים – 80 ₪ השתתפות עצמית
ליווי אישי רפואי פרימיום.  – בעת מחלה קשה
מנהל תיק אישי. הכוונה ע"י עובד סוציאלי. רופא מלווה אישי  – 90 ש"ח  השתתפות עצמית
השגחה רפואית. מפגשי טיפול עם רופא מומחה ברפואת כאב 90 ש"ח השתתפות עצמית.
טיפול עם פסיכותרפיסט-90 ש"ח השתתפות עצמית
ריפוי בעיסוק-40 ש"ח השתתפות עצמית  סיוע בשינוע עזרים רפואיים- 40 ש"ח  השתתפות עצמית
מומחה בעת אשפוז 0 אין ליווי רופא בעת אשפוז – עד 3 פגישות אין
אין 0 אין ליווי רפואי באסותא במחלת סרטן – התייעצויות, השלמת בדיקות אבחנתיות, חוות דעת נוספת בחו"ל אין
SMART DR   השתתפות עצמית – 120 ₪ רפואה אישית און ליין 0 רופא און ליין – ייעוץ טלפוני רופא באון ליין – 120 ₪ השתתפות עצמית לשיחה שירותי ייעוץ רפואי און ליין ברפואת מומחים- השתתפות עצמית בסך 120 ₪ עבור כל שיחת ייעוץ
מנוי בעת אירוע לב אין באמצעות ספק שירות 0 אין אין אין
שירותים רפואיים ייחודים אין ביקור רופא, עזרה ראשונה בשיניים, ייעוץ פסיכולוגי טלפוני 0 רפואה פלוס – ביקור רופא, עזרה ראשונה בשיניים, ייעוץ טלפוני אין אין

ההשוואה בוצעה ע"י עו"ד איילת בודזנק , מנורה מבטחים 06/2019 – ייתכנו אי דיוקים קלים ט.ל.ח

האם המידע היה מועיל עבורכם ?

נשמח שתדרגו אותנו 5 כוכבים

נשמח לליק לדף הפייסבוק שלנו

לחץ כאן 🙂

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

לשיחת יעוץוואטסאפ