5
(1)פיצוי פיטורים כל מה שחשוב לדעת !

כותב : נדב טסלר / אתר פנסיוני 5/2018

איך מחשבים את גובה הפיצויים לעובד שפוטר? האם יש לבצע השלמת פיצויים לעובד עם סעיף 14? איזה רכיבים מהשכר נחשבים כחלק מהשכר האחרון לפיצויים? למחשבון האתר לפיצויי פיטורין 

מי זכאי לקבל כספי פיצויים?

חוק פיצויי פיטורים קובע שעובד שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו פיצויי פיטורים.

גם במידה והעובד עזב את מקום עבודתו מאחת הסיבות המזכות בפיצוי פיטורים (התפטרות בשל מצב בריאותי, טיפול בילד, הרעה מוחשית בתנאי עבודה וכד') הוא יהיה זכאי לקבל את הפיצויים כאילו פוטר.

בכל מקרה אחר, עובד שהתפטר מעבודתו יהיה זכאי רק שפיצויי הפיטורים שהופקדו לרשותו לקרן הפנסיה (או לקופת הגמל או פוליסת הביטוח) יישארו ברשותו כחלק מהחיסכון הפנסיוני.

עובד שהתפטר לא יהיה זכאי להשלמת כספי פיצויים בהתאם לשכר האחרון.

חשוב לזכור, עובד שהגיע לגיל פרישה ועזב את עבודתו יהיה זכאי להשלמת כספי פיצויים כאילו פוטר מעבודתו.

איך מחשבים את כספי הפיצויים לעובד שפוטרלמחשבון האתר לבדיקת גובה זכאות לפיצויי פיטורים

עובד בשכר חודשי שפוטר מעבודתו יהיה זכאי לכספי פיצויים בגובה משכורת אחרונה כפול שנות הוותק בעבודה.

ותקמשכורת
18,000 ש"ח
210,000 ש"ח
זכאות לפיצויים20,000 ש"ח

בהתאם לדוגמא, הפיצויים יחושבו כשכר בשנה שנייה, 10,000 שקלים, כפול שנות הוותק בעבודה, 2, ולכן העובד יהיה זכאי ל- 20,000 שקלים בסיום העבודה.

מחשבון פיצויי פיטורים אונליין

האם נדרשת השלמה של כספים מהמעסיק לפיצויים ?


תנו לנו לבדוק שקיבלתם את כל מה שמגיע לכם !

 

כיצד מחשבים את השכר האחרון לעובדים שאינם בשכר חודשי?

ישנם עובדים רבים שאינן מרוויחים שכר חודשי ועבורם יש לחשב את הפיצויים בצורה שונה. חשוב לשים לב שגם כאן בסיס החישוב לפיצויי הפיטורים הוא השכר האחרון של העובד.
את השכר האחרון יש לכפול בהתאם לסוג השכר / משרה.

סוג שכרהמשכורת לחישוב פיצויי פיטורים
עובד בשכר חודשימשכורת אחרונה
עובד בשכר יומי/שעתיהחישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה בכל תקופת עבודה, על-פי השכר האחרון ערב הפיטורים
עובד בשכר קבלניממוצע המשכורת של 12 החודשים שקדמו לפיטורין
עובד שעבר ממשרה חלקית למשרה מלאה ולהפךהחישוב יעשה באופן יחסי לחלקיות המשרה בכל תקופת עבודה, על-פי השכר ערב הפיטורים
עובד ששכרו האחרון הופחתיש לחלק את תקופת העסקה לצורך חישוב השכר .לגבי התקופה שלפני ההפחתה, לפי השכר ערב ההפחתה. לגבי יתרת התקופה, לפי השכר האחרון
עובד שחל שינוי זמני בשכרו האחרוןלפי השכר האחרון לפני השינוי
עובד שחל שינוי מהותי בצורת העסקתוהחישוב יעשה באופן יחסי עבור כל תקופת עבודה בנפרד, על-פי השכר האחרון ששולם עבור כל תקופה.

פיצויי פיטורים וסעיף 14

כיום סעיף 14 חל על מרבית העובדים במשק, סעיף זה משנה את הכללים לגבי אופן חישוב פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד בסיום עבודה. במקרה של סעיף 14, חשוב לבחון שני דברים:

  • אחוז הפיצויים מהשכר שהופקד בהתאם לסעיף 14 (8.33% או 6%)
  • מועד החתימה על סעיף 14

חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בו עסקנו בהרחבה במאמר הקודם (סעיף 14 יתרונות וחסרונות), קובע שבתנאים מסויימים כספי הפיצויים שהופקדו בקופה (קרן פנסיה או פוליסת ביטוח) יבואו במקום כספי הפיצויים אותם נדרש המעסיק לשלם בסיום עבודה.

באופן הזה, מעסיק שהפקיד חודש בחודשו 8.33% מהשכר החודשי לטובת פיצויי פיטורים לא נדרש לבצע השלמת פיצויים לעובד שפוטר מעבודתו.

למה 8.33% ? ישנה חובה לשלם לעובד משכורת עבור כל שנת עבודה. משכורת היא 100%, במידה ומחלקים 100% ל – 12 חודשים מתקבל המספר 8.33%.

בהתאם לנתוני הדוגמא הקודמת, מכיוון והמעסיק הפקיד את כספי הפיצויים חודש בחודשו העובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בגובה 18,000 שקלים ולא 20,000 שקלים.

ותקהפקדה שנתית לקרן הפנסיה
18,000 ₪
210,000 ₪
זכאות לפיצויים18,000 ₪

במידה והמעסיק הפקיד את כספי הפיצויים בהתאם לסעיף 14, הוא לא נדרש לבצע השלמה בשל עליית שכר או במקרה של הפסדים בקופה.

חישוב פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לעובד שהופקדו עבורו רק 6% לרכיב הפיצויים

בעבר ראינו כי באפשרות המעסיק להפקיד 8.33% או 6% מהשכר לרכיב הפיצויים, מעסיק שיפקיד רק 6% מהשכר לפיצויים ידרש לבצע השלמת פיצויים לעובד שפוטר (או עובד שהתפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים). השלמת הפיצויים תעשה בהתאם לשכר האחרון של העובד.

המעסיק פטור מהשלמה בגין 72% מהכספים (6%*12 חודשים = 72%)  ונדרש בהשלמה של 28% מכספי הפיצויים בהתאם לשכר האחרון.

ותקמשכורתהפקדה לקרן הפנסיה
18,000 ₪5,760 ₪
210,000 ₪7,200 ₪
סה"כ זכאות לפיצויים?12.960 ₪

המעסיק נדרש להשלים 28% מהשכר של 10,000 שקלים כפול שנתיים ותק.

במקרה זה העובד יקבל  18,560 שקלים.

פיצויים שהופקדו לקרן הפנסיה12,960 ₪
השלמת פיצויים מהמעסיק5,600 ₪
סה"כ פיצויים18,560 ₪

שאלה

האם המעסיק רשאי לקזז רווחים שנצברו בקרן הפנסיה מהשלמת הפיצויים לעובד שפוטר?

תשובה

לא, בהתאם לסעיף 14 כספי פיצויים שהופקדו לקופה יבואו במקום כספי הפיצויים שהמעסיק ישלם בסיום העבודה. המעסיק לא יכל לקזז רווחים (ומצד שני הוא לא נדרש להשלים הפסדים)

האם אני חייב לחתום על סעיף 14?

סעיף 14 חל בהתאם לצו הרחבה או בהתאם להסכם אישי בן העובד לבן המעסיק. ניתן לחתום על סעיף 14 תוך שלושה חודשים ממועד תחילת העבודה. בכל מקרה של חתימה מאוחרת על סעיף 14 הוא יחול ממועד החתימה. כיום בעקבות צו הרחבה לפנסיית חובה ותיקון 16, חל סעיף 14 באופן אוטומטי על הפקדות לפיצויים בגובה 6% מהשכר. באפשרות המעסיק להחיל את סעיף 14 גם על הפקדות בגובה 8.33% וזאת גם מבלי להחתים את העובד.

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שלא היה חתום בעבר על סעיף 14

החל משנת 2008 סעיף 14 חל באופן יחסי על כספי הפיצויים המופקדים לקופה. בסיום עבודה יש לחשב את גובה הפיצויים להם זכאי העובד בהתאם לתקופות בהם בוצעו ההפקדות.

כאשר עבור תקופה שלא חל בה סעיף 14 יש לחשב את הזכאות לפיצויים בהתאם לשכר האחרון של העובד במועד פיטוריו.

בתקופה שחל על העובד סעיף 14 יש לחשב את הזכאות לפיצויים בהתאם לאחוז כספי הפיצויים שהופקדו לקופה.

לדוגמא,

עובד עבד 5 שנים והרוויח שכר של 6,000 שקלים, על שכר זה בוצעו הפקדות פנסיוניות.

לאחר מכן, קודם בעבודתו והרוויח שכר חודשי של 10,000 שקלים. יחד עם הקידום הוא חתם על סעיף 14.

סעיף 14 יחול רק על תקופת עבודתו השנייה ובסיום עבודה מעסיק ידרש להשלים:

5 שנות עבודה * שכר אחרון פחות הסכום שהופקד לקופה.

בנוסף יהיה זכאי העובד לכל הכספים שנצברו לרשותו בתקופת העסקה השנייה.

חשוב לדעת, במקרה שאין סעיף 14 יכל המעסיק לקזז רווחים שנצברו בקרן הפנסיה מהשלמת הפיצויים אליה הוא נדרש בסיום עבודה. באותו האופן הוא נדרש להשלים הפסדים.

רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים

האם פיצויי פיטורים הם משכר ברוטו או נטו?

התשובה לשאלה מה הוא השכר המשמש לחישוב פיצויי הפיטורים  מורכבת הרבה יותר והיא תקבע האם גם במקרה שחל על העובד סעיף 14 המעסיק יידרש להשלמת פיצויים.

גם במידה והמעסיק הפקיד חודש בחודשו 8.33% מהשכר לחיסכון הפנסיוני יתכן והוא ידרש לבצע השלמת כספי פיצויים.

תוספות שיש להביא בחשבון בחישוב השכר הקובע לפיצויי פיטורים

בתקנות פיצויי פיטורים נקבע כי הרכיבים שיובאו בחשבון בחישוב שכר עבודה הם:

  1. שכר יסוד;
  2. תוספת ותק;
  3. תוספת יוקר המחיה;
  4. תוספת-משפחה;
  5. נכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית, יראו תוספות אלה כחלק משכר היסוד.

לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בתקנת-משנה (א) או לפי חלק מהם, יובא בחשבון שכרו, שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.

במילים אחרות, תוספות שלא נמנות עם התוספות שמופיעות בתקנות לא יובאו בחשבון בחישוב פיצויי הפיטורים.

בפסיקה מבחינים בין רכיבי שכר שהן תוספת אמיתית לבין תוספת פיקטיבית שהיא חלק משכר הבסיס ולכן תילקח בחשבון בחישוב השכר האחרון לפיצויים.

תשלומים עבור: אחזקת רכב, טלפון, שעות נוספות, פרמיה, משכורת 13, דמי נסיעה, הבראה, ביגוד ועוד הטבות, לא יובאו בחשבון לצורך חישוב הפיצויים.

ישנם מקרים בהם המעסיקים רושמים רכיבי שכר כתוספת כדי להקטין את עלויות המעסיק בהפקדה לפנסיה ופיצויים. במידה והעובד יוכיח, כי תשלום מסויים ששולם לו הוגדר כתוספת אך למעשה הוא תוספת פיקטיבית המהווה חלק משכר הבסיס, במקרה זה יש לקחת את התוספת בחשבון בחישוב השכר האחרון לפיצויים.

אופן השימוש ברכיבי השכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים

חלק מרכיבי השכר יכולים להחשב כתוספת אמיתית או כתוספת פיקטיבית. ככל והם נחשבים תוספת פיקטיביתוהמעסיק לא הפקיד עבורם בהתאם לסעיף 14 הרי יש לבצע השלמת פיצויים בסיום עבודה.

עמלות

יש לקחת בחשבון את ממוצע העמלות שקיבל העובד ב- 12 החודשים שקדמו לפיטורים. במידה והמעסיק לא ביצע הפקדות עבור עמלות בהתאם לסעיף 14 הוא ידרש בביצוע השלמה בסיום עבודה.

בונוסים

בונוס המותנה ברווחי המעביד אינו חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים

שעות נוספות

שעות נוספות אינן נחשבות לצורך חישוב פיצויי פיטורים. גם עבור עובד המקבל תוספת תשלום גלובלי עבור שעות נוספות. רק במידה והעובד מקבל תוספת גלובלית ואינו מבצע שעות נוספותיהיה מדובר בתוספת פיקטיבית והעובד יהיה זכאי להשלמת כספי פיצויים.

שווי שימוש

אין לקחת בחשבון שווי שימוש עבור הטבות שמקבל העובד במקום העבודה כחלק מחישוב פיצויי הפיטורים. לדוגמא, גילום שי, חופשה וכל סעיף אחר.

אחזקת רכב

בדומה לתוספת גלובלית עבור שעות נוספות. כל עוד אחזקת הרכב היא סעיף אמיתי הוא לא ילקח בחשבון בחישוב הפיצויים. במידה ומדובר בתוספת פיקטיבית ואחזקת הרכב היא חלק מהשכר הרגיל יש להביא אותה בחשבון.

הכתבה המלאה פורסמה באתר פנסיוני / נדב טסלר 

אנו חוזרים מהר...

תנו לנו לבדוק שקבלתם את כל מה שמגיע לכם מהמעסיק!

השירות  כולל חישוב ובדיקה מקיפה של כל ההפקדות הפנסיוניות לרבות פיצויים. 

בנוסף אפשרות לליווי של משרד עורכי דין הכולל מכתב למעסיק.

השירות בתשלום 

האם המידע היה מועיל עבורכם ?

נשמח שתדרגו אותנו 5 כוכבים

נשמח לליק לדף הפייסבוק שלנו

לחץ כאן 🙂

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

לשיחת יעוץוואטסאפ