5
(1599)

שכיר בעל שליטה תקרות הפקדה 2024

סימולטור מחשבון לשכיר בעל שליטה

הזנת נתונים

המחשבון עדכני לשנת 2024

סכום הפקדה לקופה פנסיונית

גובה הפקדות מקס' מוכרות למעסיק

חלק התגמולים (כולל תשלום בגין ביטוח מפני אובדן כושר עבודה)
 
כמו כל שכירחלק המעסיקחלק העובדסה"כ תשלום חודשי
משכורת חודשית7.50%7.00%14.50%
31,3402,3512,1944,544
 

עד לתקרת שכר לתגמולים של כ- 31,340 ש"ח לחודש (פעמיים וחצי משכר ממוצע במשק) נכון לשנת המס 2024 ולפי שיעורי הפקדה אלו:
 
  • חלק המעסיק נחשב לחברה כהוצאה מוכרת (גם ממשכורת הגדולה מהתקרה)
  • חלק המעסיק בשיעור של 7.5% אינו נחשב כהכנסה בידי העובד !
  • העובד נהנה מהטבת מס (זיכוי בשיעור של 35%) עד שכר מבוטח של 9,700 ש"ח  (9,700*7%*35%)
 
חלק הפיצויים
 
שכיר בעל שליטהחלק המעסיקחלק העובדסה"כ תשלום חודשי
משכורת חודשית8.33%0.00%8.33%
13,7501,1451,145
 
עד לתקרת שכר לפיצויים של כ- 13,750 ש"ח לחודש נכון לשנת המס 2024 ולפי שיעורי הפקדה אלו:
 
  • חלק המעסיק עד לשיעור של 8.33% בלבד מתקרת השכר לפיצויים לשכיר בעל שליטה, 13,750 ש"ח נכון לשנת המס 2024, נחשב לחברה כהוצאה מוכרת, כל שקל נוסף אינו נחשב לחברה כהוצאה מוכרת !
  • כל חלק המעסיק בשיעור של 8.33% , מתקרת שכר לפיצויים לכל שכיר "רגיל", 41,500 ש"ח נכון לשנת המס 2024, אינו נחשב כהכנסה בידי העובד ! דהיינו, כל עוד לא חורגים מההוראות החלות על כל שכיר, ההפרש בין הפקדה של חברה עבור שכיר בעל שליטה לבין הפקדה של חברה עבור כל שכיר עד לתקרה שחלה על שכיר "רגיל" – אמנם לא נחשב לחברה כהוצאה מוכרת אך לא ייחשב כהכנסה בידי העובד !

עד לתיקון 190 נדרש שכיר בעל שליטה לבחור האם להפקיד לרכיב הפיצויים או לרכיב התגמולים. במסגרת תיקון 190 נקבע כי ניתן לבצע הפקדות לפנסיה לבעלי שליטה כפי שמבצעים הפקדות לכל שכיר אחר בעסק (למעט עבור רכיב הפיצויים).  המשמעות היא שניתן להגדיל את ההפקדות לרכיב התגמולים עבור בעל השליטה ובכך להגדיל את החיסכון שלו לפנסיה ולהקטין את ההכנסה החייבת שלו בעסק.

הפקדה לפיצויים מוגבלת לתקרה, בשנת 2024התקרה עומדת על 13,750 ש"ח בשנה או בחישוב חודשי 1,145 ש"ח בחודש.

ישנם מקרים בהם החברה בוחרת להפקיד לבעל השליטה מעבר לתקרת הפיצויים למרות שהפקדה לא תוכר כהוצאה מוכרת לחברה.
לדוגמא במקרה של חברה המורכבת ממספר שותפים הרוצים לדאוג לחלקם בפיצויים במקרה של פירוק החברה.

הפקדה מעל תקרת הפיצוייםהפקדה מעל אחוזי הפקדה לקרן השתלמות
הפקדה מעל 13,750ש"ח בשנה – הוצאה לא נחשבת לחברה.
הפקדה מעל 39,300 ש"ח בשנה – זקיפת הכנסה לבעל השליטה
הפקדה מעל ל – 4.5% מהתקרה, אין זקיפה לבעל השליטה.

צריך לזכור כי השלמת הפיצויים בסיום עבודה נחשבת לחברה כהוצאה מוכרת, עבור בעלי שליטה שאינם מתכננים לפרוש הפקדה על מלא השכר לפיצויים תאפשר להגדיל את החיסכון הפנסיוני .

בדומה לשכיר ניתן להפקיד גם לבעל השליטה לקרן השתלמות, לשכיר בעל שליטה שונים מאלה של השכיר הרגיל.

בעוד עבור שכיר רגיל, הפקדה עד לתקרה של 7.5% מהשכר תוכר לחברה כהוצאה מוכרת, עבור שכיר בעל שליטה מוגבלת בתקרה של 4.5% מהשכר.

על בעל השליטה לבצע הפקדה מקבילה בסך 1.5%.

אחוז הפקדה עובדאחוז הפקדה מעסיק
1.5%4.5%

האם המידע היה מועיל עבורכם ?

נשמח שתדרגו אותנו 5 כוכבים

נשמח לליק לדף הפייסבוק שלנו

לחץ כאן 🙂

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

לשיחת יעוץוואטסאפ