מחשבון סעיף 125 ד'
חישוב הפטור ממס עבור הרווחים בפוליסות חיסכון

מחשבון סעיף 125 ד' הטבת מס

עדכני לשנת המס 2021

אנו חוזרים מהר...

גם אתם רוצים להינות מהטבת המס 125 ד' ?

הפטור ממס נקבע בסעיף 125 ד' למס הכנסה. הסעיף מפרט מי זכאי – "כל אדם אשר הוא או בת זוגתו הגיעו לגיל פרישה ונולד לפני 1.1.1948, זכאי להטבת מס יחיד.

במידה ושני בני הזוג יחד הגיעו לגיל פרישה ונולדו לפני 1.1.1948, זכאים הזוג להטבת מס זוגי.

הטבת המס ניתנת אך ורק על הכנסות מריבית על תוכניות חיסכון ופיקדונות בנקאיים, או על רווחי הון מפוליסות חיסכון

זכאי להטבה, יחיד או זוגי, ייהנה/ייהנו מהחזר מס בפועל של עד 3,330 שקל לאדם, או 4,080 שקל לזוג (25% מסכום הרווח הריאלי הפטור – ליחיד 13.3 אלף שקל, לזוג – 16.3 אלף שקל).

קבלת החזר מס זה מתבצעת ע"י פדיון והפקדה חוזרת של ערך הפדיון בפוליסה בניכוי המס על הרווחים ע"י חברת הביטוח.

לצורך כך יש לבצע פדיון רעיוני אל מול חברת הביטוח.

לאחר תשלום המס על הרווח יש לגשת לפקיד שומה מס הכנסה לצורך קבלת החזר.

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

לשיחת יעוץוואטסאפ