כמה פנסיה צריך להפקיד ?

סימולטור לחישוב הפקדה חודשית לפנסיה לשכיר 2024

5/5

הזנת נתונים

הפקדה חודשית לפנסיה

ש"ח

האתר עושה שימוש בפרוטוקול אבטחת נתונים בתקן SSL 🔒

  • שיעור הפקדות פנסיית חובה :הינו 18.5% מהשכר, 6% על חשבון העובד והיתר  על חשבון המעסיק 6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים.
  • לעובד זכות בחירה מוחלטת לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).
  • לעובד זכות בחירה מוחלטת לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני וכן את סוכן הביטוח שלו.
  • הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק – לפי הנמוך מביניהם.
  • עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני ואינו יכול למנוע את ניכוי חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר.
מחשבון פיצויי פיטורין
מחשבון הפקדות פנסיות לשכיר

תקרת ההפקדה בקרן פנסיה לשכירים/ות

ההפרשות לקרן פנסיה עבור שכירים הן בין 18.5%-22.83% מהשכר – מתוכן, 6%-7% על חשבון העובד/ת, 6.5%-7.5% על חשבון המעסיק ועוד 6%-8.33% שמפקיד המעסיק עבור פיצויים. עם זאת, לגובה ההפקדה החודשי יש תקרה, המחושבת על פי השכר הממוצע במשק – 12,536 שקלים נכון ל-2024. ניתן להפקיד עד 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק – כלומר עד 5,140 שקלים בחודש.

אם הסכום המופקד עובר תקרה זו – העודף יועבר אוטומטית לקרן פנסיה כללית, המנוהלת בידי אותה חברת מנהלת.

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

לשיחת יעוץוואטסאפ