כמה פנסיה צריך להפקיד ?

סימולטור לחישוב הפקדה חודשית לפנסיה לשכיר 2022

5/5

הזנת נתונים

הפקדה חודשית לפנסיה

ש"ח

האתר עושה שימוש בפרוטוקול אבטחת נתונים בתקן SSL 🔒

  • שיעור הפקדות פנסיית חובה :הינו 18.5% מהשכר, 6% על חשבון העובד והיתר  על חשבון המעסיק 6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים.
  • לעובד זכות בחירה מוחלטת לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).
  • לעובד זכות בחירה מוחלטת לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני וכן את סוכן הביטוח שלו.
  • הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק – לפי הנמוך מביניהם.
  • עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני ואינו יכול למנוע את ניכוי חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר.
מחשבון פיצויי פיטורין
מחשבון הפקדות פנסיות לשכיר

תקרה ההפקדה המותרת לקרן פנסיה חדשה מקיפה:

תקרת ההפקדה בשנת 2022 הינה: 4,326 ₪.

תקרת שכר קובע בקרן המקיפה ובקרן הכללית:

3 פעמים שמ"ב – 31,653 ₪. מעבר לסכום זה לא יחול כיסוי בקרנות.

קצבת מינימום:

קצבת המינימום שתשולם מקרן הפנסיה ללא גביית דמי ניהול תהא: 527.6 ₪

קצבת המינימום רלוונטית גם לקרנות החדשות וגם לעתידית.

 

 

סכומי התקרות להפקדה לקצבה מזכה/ מוכרת:

שכיר:

הפקדת תגמולי עובד – 739 ₪

הפקדת תגמולי מעסיק – 1,978.3 ₪

תקרת הכנסה לפיצויים – 34,900, הפקדה- 2,908 ₪

 

עצמאי:

35,244 ₪

 

פנסיית חובה לעצמאיים:

הסכומים נותרו בעינם. למי שמשתכר מעל שמ"ב – 897 ₪ לחודש, 10,762 לשנה.

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

לשיחת יעוץוואטסאפ