מחשבון פנסיה לשכיר 2019

  • שיעור הפקדות פנסיית חובה :הינו 18.5% מהשכר, 6% על חשבון העובד והיתר  על חשבון המעסיק 6.5% הפרשות מעסיק לרכיב תגמולים ו-6% הפרשות מעסיק לרכיב פיצויים.
  • לעובד זכות בחירה מוחלטת לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).
  • לעובד זכות בחירה מוחלטת לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני וכן את סוכן הביטוח שלו.
  • הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק – לפי הנמוך מביניהם.
  • עובד אינו רשאי לוותר על זכותו לביטוח פנסיוני ואינו יכול למנוע את ניכוי חלקו של העובד בהפרשות מתוך השכר.
מחשבון פיצויי פיטורין
מחשבון הפקדות פנסיות לשכיר

רוצים שנתאים לכם קרן פנסיה מיטבית ?

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

×