מחשבון מע"מ

מחשבון עסקה לא כולל מע"מ

מחשבון עסקה כולל מע"מ

אנו חוזרים מהר...

איתור כספים אבודים

מס ערך מוסף (מע"מ) – מוטל על עסקה בישראל, על יבוא טובין, ועל מתן שירותים, בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו. נכון לשנת המס 2021 גובה מע"מ הינו 17%.

 

מחשבון לחישוב עסקאות מס ערך מוסף החל על מוצרים ושירותים, כיום גובה המס הינו 17% מסכום העסקה, לחישוב מהיר ב 3 שניות יש להיכנס למחשבון האתר שלנו.

כיצד לחשב מחיר העסקה אשר המע"מ כבר כלול בפנים, ניתן להיעזר במחשבון האתר ע"מ לחלץ את אחוז המע"מ שעומד על 17% .

מחיר עליו מוסיפים 17% מס ערף מוסף, במחשבון האתר נוכל לבצע חישוב מהיר ומדויק.

מחיר אשר ממנו נדרש להפחית 17% משווי העסקה מס ערף מוסף, במחשבון האתר נוכל לבצע חישוב מהיר ומדויק.

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

לשיחת יעוץוואטסאפ