5
(462)

חשבונות בנק להפקדה חברות ביטוח

חברהמוצרפרטי חשבון בנק להעברה
אלטשולרקרן פנסיה מקיפה10-800-299294/34
אלטשולרקרן פנסיה כללית10-800-299299/24
אלטשולרקופת גמל להשקעה10-800-299479/22
אלטשולרקרן השתלמות10-800-214971/91
הכשרהביטוח חיים / מנהלים20-461-149640
הכשרהבסט אינווסט20-461-277146
הפניקסביטוח חיים11-10-443336
הפניקסקרן פנסיה12-600-678680
הפניקס אקסלנס גמלקופת גמל20-409-136053
הפניקס אקסלנס גמל להשקעהקופת גמל להשקעה20-461-586696
הפניקס אקסלנס השתלמותקרן השתלמות20-409-241000
הראלביטוח חיים31-126-175005
הראלקרן פנסיה12-600-496785
הראלקרן השתלמות10-800-214867/86
הראלקופת גמל10-800-21020062
הראלקופת גמל להשקעה10-800-299881/19
ילין לפידותקרן השתלמות10-800-21495687
ילין לפידותקופת גמל10-800-21495589
ילין לפידותקופת גמל להשקעה – מסלול כללי10-800-299823/33
ילין לפידותקופת גמל להשקעה – אג”ח עד 10% מניות10-800-299826/27
ילין לפידותקופת גמל להשקעה – אג”ח עד 20% מניות10-800-299825/29
ילין לפידותקופת גמל להשקעה – אג”ח ממשלות10-800-299827/25
ילין לפידותקופת גמל להשקעה – מסלול מניות10-800-299824/31
כללביטוח חיים12-600-655504
כללחיסכון פיננסי12-600-480609
כללקרן פנסיה10-800-4192039
כללקרן השתלמות10-800-29013697
כללקופת גמל תקציבית10-800-29993816
כללקופת גמל – בר10-800-29556647
כללקופת גמל – כלל תמר10-800-29992917
כללקופת גמל להשקעה10-800-29555650
מגדלביטוח חיים10-800-241775/88
מגדלקרן פנסיה10-800-293842/59
מגדלקרן השתלמות10-800-299206/57
מגדלמקפת ישירים12-600-495592
מגדלקופת גמל10-800-29920657
מגדלקופת גמל להשקעה10-800-29920657
מנורה מבטחיםביטוח חיים10-800-21526607
מנורה מבטחיםקרן פנסיה10-800-29426272
מנורה מבטחיםקרן השתלמות10-800-21490406
מנורה מבטחיםקופת גמל10-800-29618358
מנורה מבטחיםקופת גמל להשקעה10-800-21636108
עמיתיםעתודות ותיקה10-800-419233
פניקס וותיקהפניקס מאזונת ותיקה12-600-678117
פסגותקרן הפנסיה החדשה12-509-405088
פסגותקרן השתלמות12-509-400280
פסגותקופת גמל12-509-400019
פסגותקופת גמל להשקעה12-509-401511
מיטב דש פנסיהקרן פנסיה מקיפה 20-461-193447
מיטב דש פנסיהקרן פנסיה כללית20-461-193749

האם המידע היה מועיל עבורכם ?

נשמח שתדרגו אותנו 5 כוכבים

נשמח לליק לדף הפייסבוק שלנו

לחץ כאן 🙂

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

לשיחת יעוץוואטסאפ