הר הכסף 2 🤝איתור כספים על שמי

הר הכסף 2 - איתור כספים על שמי

הר הכסף מאפשר לאתר רשימה של גופים מוסדיים שבהם קיימים חשבונות או פוליסות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר, וכן יפורטו סוגי המוצרים (קופות גמל, קרנות פנסיה וכדומה) שבהם נמצאו החשבונות או הפוליסות.

אם נמצאו חשבונות על שמכם, ניתן לבצע בדיקת המשך לבירור סכומי הכסף ותנאי הזכאות למשיכה, הבדיקה הינה ע"י גוף פרטי ולפי תקנון אתר "ביטוח בדיגטל".

× מעוניין בהצעה בוואטאפ ?