הר הכסף 2 🤝איתור כספים על שמי

שלב 1

הר הכסף 2 מערכת לאיתור כספים פנסיונים

הר הכסף מאפשר לאתר רשימה של גופים מוסדיים שבהם קיימים חשבונות או פוליסות על שמכם או על שם קרובכם שנפטר, וכן יפורטו סוגי המוצרים (קופות גמל, קרנות פנסיה וכדומה) שבהם נמצאו החשבונות או הפוליסות.

אם נמצאו חשבונות על שמכם, ניתן לבצע בדיקת המשך לבירור סכומי הכסף ותנאי הזכאות למשיכה.

 הבדיקה הינה ע"י גוף פרטי ולפי תקנון אתר "ביטוח בדיגטל"

הר הכסף 2 - איתור כספים על שמי

× מעוניין בהצעה בוואטאפ ?