בדיקת תיק ביטוחי

דו"ח המסלקה הפנסיונית

דו"ח כלל החסכונות והנכסים הפנסיונים שלך

שלב 1

המסלקה הפנסיונית מערכת לאיתור כספים פנסיונים

איתור כספים אבודים / פנסיות לא פעילות 100%

כל הפרטים נקלטו בהצלחה.
אנו מעבדים את הנתונים ויוצרים קשר עם הדו"ח הראשוני.
איתור כספים "ביטוח בדיגיטל"

×